järjestöneuvosto_kuvitus_tienristeys_v

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys hyödynsi palvelumuotoilua ja yhteiskehittämistä alueellisen järjestöneuvoston toiminnan vakiintumisen tukena. N. 6kk mittaisen yhteistyön aikana hankittiin asiakasymmärrystä ja järjestettiin kolme työpajaa kirkastamaan järjestöneuvoston rooleja, tavoitteita ja työkaluja.

 

Yhteiskehittämistä hyödynnettiin myös Paju Consulting Oy:n ja Luovatoimisto Small Pinen yhteistyössä. Olennaisena osana toiminnan kärjen kirkastamista toimi työpajatyöskentelyä seuraaava vaihe, visualisointi.

 

Visualisoinnin tavoitteena oli koota järjestöneuvoston idea kuvalliseen muotoon, jotta se olisi helpompi ymmärtää ja hahmottaa. 

 

Visualisoinnin avulla haluttiin:

  • selittää Järjestöneuvosto ja sen tehtävät mahdollisimman selkeällä tavalla yhteen kuvaan koottuna

  • inspiroida ja motivoida yksittäisiä järjestöjen jäseniä näkemään oma rooli isommassa kokonaisuudessa

  • tukea kirjallista viestiä mm. esitysdioissa, somessa ja nettisivuilla

"Yhteistyö Pajun ja Small Pinen kanssa oli oman oppimisen prosessi. Työskentely auttoi näkemään sen, mikä on merkityksellistä ja oleellista toiminnassa mukana oleville yhdistyksille. Visualisointi toi kokonaisuuden ”ulos paperilta” ja auttoi selittämään vaikeaksi koettua järjestöyhteistyön rakennetta ulkopuolisille toimijoille."

                                                                 Anne Aholainen, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry

P-Savon-jarjestoneuvosto_logo_color.png
järjestöneuvosto_kuvitus_kokonaisuus_v